Marija snieginė (mažųjų brolių pranciškonų konventualų bažnyčia Vienoje)

Malda už Lietuvą

Maloniai kviečiame viešai melstis šventąjį rožančių už Lietuvą