Šv. Rožančių meldėsi 5 žmonės. Deo gratias.

Kada: 2023 gruodžio 20, trečiadienį, 19:45
Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas

Šiandien, kaip įprasta, praeivio paprašius, kad padarytų mums nuotrauką, pasirodė, kad tai Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Priklaupę pabučiavom jam žiedą. Maloniai su mumis pakalbėjo, palaikė. Sakėsi buvo beeinąs iš kirpyklos namo, po sunkios dienos, o mūsų rožančius jam buvo palaikymas.