Kada: 2023 spalio 25, trečiadienį, 19:45
Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas
Pridėti į kalendorių

Kalbėsime garbingąsias paslaptis. Tarp paslapčių bandysime sugiedoti Lurdo giesmės posmelius.

Dangaus Karaliene, Marija meili, * mes sveikinam tave visa širdimi: – * Sveika, sveika, sveika Marija!

Kaip Lurdo šventovėj, taip ir Lietuvoj, * laikyki, Marija, mus savo globoj. – * Sveika...

Kai audros mus blaško, keliauti sunku, * padėki, Marija, tikru gerumu. – * Sveika...

Nurodyk žmonijai ramybės takus, * globok mus, Marija, kaip savo vaikus. – * Sveika...