Kada: 2023 spalio 11, trečiadienį, 19:45
Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas
Pridėti į kalendorių

Melsimės džiaugsmingąsias šv. rožančiaus paslaptis aukodami maldas už katalikišką Lietuvą. "Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų".