Kada: 2023 spalio 4, trečiadienį, 19:45
Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas
Pridėti į kalendorių

Kviečiame į žaibišką sambūrį (flashmob) garbingųjų paslapčių sukalbėjimui atgailos ir atsiteisimo dvasia už vargšę motiną Lietuvą ir už jos žmones, kad grįžtų iš asmeninių nuodėmių, apgailėtų tautos apostazijos nuodėmę ir panorėtų, kad Jėzus Kristus ir Jo įsteigta viena, šventa, apaštalinė, visuotinė Bažnyčia mums karaliautų, ir visuomenėje, ir socialiniuose dalykuose, ir ekonomikoje, ir dailėje, ir muzikoje, ir mokykloje, ir įstatymuose, ir valstybėje, ir šeimoje. Viskas tik per Mariją, tikrą mamą, tautų ir širdžių Karalienę, kurios jei negerbiame, tada jos Sūnus jaučiasi užgautas į pačią Širdį, mama jam brangus dalykas. Todėl kaip suverenas yra nusprendęs malonę duoti tik per Ją, kurią tad paskyrė savo turtų iždininke.

Šv. Pranciškaus asyžiečio šventėje, prašome šį mūsų serafiškąjį tėvą, melski už mus.