Kada: 2023 rugsėjo 27, trečiadienį, 19:45
Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas
Pridėti į kalendorių

"Maldauju, kad visų pirma būtų daromi permaldavimai, maldos, prašymai, dėkojimai už visus žmones" (1 Tim 2, 1). Taigi, apaštalas Paulius nori, kad būtų organizuojamos viešos maldos bei atgailos už visus nusidėjėlius, net labiausiai užkietėjusius.