Kada: 2023 rugsėjo 20, trečiadienį, 19:45
Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas
Pridėti į kalendorių

Kviečiame melstis džiaugsmingąsias šv. Rožančiaus paslaptis už skaistumo išsaugojimą mūsų Lietuvos viešojoje erdvėje, už padorius papročius, už katalikų tikėjimo lobio išsaugojimą žmonėse ir jo nepažeistą mokymą Lietuvos vaikams, prašant dangaus apsaugos nuo velniškų ideologijų plitimo, prašant eretikų, schizmatikų, teistų, ateistų, materialistų, žydų ir šiaip nusidėjėlių atsivertimo bei Dievo bausmių už nedorėlių nuodėmes atitolinimo.

Nuo bado, maro, ugnies ir karo gelbėk mus, Viešpatie!