Kada: 2023 rugsėjo 13, trečiadienį, 20:00
Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas
Pridėti į kalendorių

Melsimės skausmingąją šv. Rožančiaus dalį