Kada: 2023 rugpjūčio 30, trečiadienį, 19:45
Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas
Pridėti į kalendorių

Melsimės garbingąsias paslaptis.

Kaip sako Tridento katekizmas: pranašas Dovydas, kontempliuodamas palaimtąjį ir garbingąjį Viešpaties žengimą į dangų, ragina visus švęsti tą triumfą su didžiausiu linksmumu ir džiaugsmu šiais žodžiais: "visos tautos plokite rankomis, džiūgaukite Dievui linksmybės balsu: Dievas pakilo linksmybėje" (Ps 46)