Kada: 2023 rugpjūčio 16, trečiadienį, 19:45
Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas
Pridėti į kalendorių

Melsimės džiaugsmingasias šv. Rožančiaus paslaptis