Kada: 2023 rugpjūčio 9, trečiadienį, 19:45
Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas
Pridėti į kalendorių

Melsimės garbingąsias paslaptis.

Malda šv. rožančiaus pradžiai:

O Kristau Jėzau, aš pripažįstu tave visuotiniu Karaliumi. Visi kūriniai buvo sukurti Tau. Naudokis visomis savo teisėmis mano atžvilgiu. Atnaujindamas savo krikšto įžadus aš atsižadu šėtono su visais jo darbais ir pompomis ir pažadu gyventi kaip geras katalikas. Ypatingai pasižadu visomis savo jėgomis darbuotis dėl Dievo bei Tavo Bažnyčios teisių pergalės. Dieviškoji Jėzaus Širdie, aš aukoju Tau visus varganus savo veiksmus, kad visos širdys pripažintų tavo šventą karališkumą ir kad tokiu būdu Tavo taikos karaliavimas būtų įtvirtintas visame pasaulyje. Amen. (Visuotiniai atlaidai, kartą per dieną įprastinėmis sąlygomis, Šventoji Penitenciarija 1923-02-21)

Kitos trumpos maldelės su daliniais atlaidais, galimam įterpimui tarp rožančiaus paslapčių:

Tegul Švenčiausioji Jėzaus Širdis bus mylima visose vietose (300 dienų)

Saldžiausioji mano Jėzaus Širdie, padaryk, kad vis labiau Tave mylėčiau (300 dienų)

Jėzaus Širdie, deganti meile mums, uždek mūsų širdis meilės ugnimi Tau (500 dienų)

Jėzaus Širdie, pasitikiu tavimi (300 dienų)

Švenčiausioji Jėzaus Širdie teateina Tavo Karalystė (300 dienų)

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, atsiduodu Tau per Mariją (300 dienų)

Saldžiausioji Jėzaus Širdie, suteik, kad taika, kuri yra teisingumo ir meilės vaisius, karaliautų visame pasaulyje. (300 dienų)

Garbė Jėzui Kristui ir jo skaisčiausiajai Motinai (300 dienų)

Jėzau, iš meilės Tau, su Tavimi ir dėl Tavęs. (300 dienų)

Mes garbiname Tave, švenčiausiasis Viešpatie Jėzau Kristau, čia ir visose Tavo bažnyčiose visame pasaulyje ir šloviname Tave, nes savo šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį (Šv. Pranciškus asyžietis)