Kada: 2023 gegužės 31, trečiadienį, 19:45
Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas
Pridėti į kalendorių

Gegužės 31 tradiciniame kalendoriuje minima Švc. M. Marija Karalienė. Melsimės garbingasias paslaptis. Aplankysime Švc. Sakramentą.